Bilanço Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Bilanço, işletmelerin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal rapordur. İşletmelerin mali yapısını anlamak, yatırımcılar, hissedarlar, kredi veren kurumlar ve yöneticiler için kritik öneme sahiptir. Bilanço, bir dönem sonunda işletmenin varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir tablodur. Bu makalede, bilançonun ne olduğunu, nasıl hazırlandığını ve neden işletmeler için önemli bir araç olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bilanço Nedir?

Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu yansıtan bir tablodur. Genellikle yıllık veya dönemsel olarak hazırlanır ve işletmenin mali yapısını anlamak için kullanılır. Bilanço, temelde üç ana bölümden oluşur: varlıklar, borçlar ve öz sermaye.

 • Varlıklar (Aktif): İşletmenin sahip olduğu tüm değerleri temsil eder. Nakit, alacaklar, stoklar, gayrimenkuller gibi unsurları içerebilir. Varlıklar, işletmenin potansiyel gelir kaynaklarını ifade eder.
 • Borçlar (Pasif): İşletmenin dışarıya olan finansal yükümlülüklerini temsil eder. Kredi borçları, tedarikçi borçları, vergi borçları gibi örnekleri bulunur. Borçlar, işletmenin finansal yükümlülüklerini gösterir.
 • Öz Sermaye: İşletmenin sahiplerine veya ortaklarına ait olan payı ifade eder. İşletmenin varlıklarının borçlarından ne kadarını finanse ettiğini gösterir. Öz sermaye, işletmenin sahiplik yapısını ve mali sağlığını yansıtır.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço Nedir, Nasıl Hazırlanır

Bir işletmenin bilançosunu hazırlamak için belirli adımlar izlenir:

 • Varlıkların Toplanması: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıklar (nakit, alacaklar, stoklar, gayrimenkuller vb.) listelenir ve değerleri hesaplanır.
 • Borçların Belirlenmesi: İşletmenin tüm borçları (kredi borçları, tedarikçi borçları, vergi borçları vb.) belirlenir.
 • Öz Sermaye Hesaplaması: İşletmenin öz sermayesi, varlıklardan borçlar çıkarılarak hesaplanır.
 • Bilanço Tablosunun Hazırlanması: Bu adımda, varlıklar, borçlar ve öz sermaye bilgileri bir tablo şeklinde düzenlenir. Bilanço tablosu, işletmenin finansal durumunu görsel olarak ifade eder.

Bilançonun Önemi

Bilanço, işletmeler için birçok açıdan büyük öneme sahiptir:

 • Finansal Durumu Anlama: Bilanço, işletmenin mali durumunu ve sağlığını değerlendirmek için kullanılır. İşletme sahipleri, yöneticileri ve yatırımcılar, işletmenin ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için bilançoyu kullanır.
 • Karar Alma Süreçleri: Bilanço, işletme yöneticilerinin stratejik kararlar almasına yardımcı olur. İşletme genişlemesi, yatırım yapma veya borçlanma gibi kararlar bilanço verilerine dayanarak alınabilir.
 • Yatırımcı İlişkileri: Yatırımcılar, işletmenin finansal durumunu anlamak ve gelecekteki performansını öngörmek için bilanço verilerine bakarlar. Başarılı bir bilanço, yatırımcı güvenini artırabilir.
 • Kredi Başvuruları: Kredi veren kurumlar, işletmenin kredi başvurusunu değerlendirirken bilanço verilerine bakarlar. İyi bir mali durum, kredi alabilme olasılığını artırabilir.

Yorum yapın