Faktoring Nedir?

Faktoring, günümüzde işletmelerin likidite sorunlarına çözüm oluşturan etkili bir finansman yöntemidir. Özellikle KOBİ’ler ve büyük işletmeler, nakit akışını hızlandırmak ve alacaklarını daha hızlı tahsil etmek için faktoring hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu makalede, faktoringin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve işletmeler için sağladığı avantajlar üzerine detaylı bir inceleme yapacağız.

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir

Faktoring, bir işletmenin alacaklarından doğan finansal varlıklarını, faktoring şirketlerine devretmesi işlemidir. İşletme, bu alacaklarını nakde dönüştürerek nakit akışını hızlandırır ve işlerini büyütme veya acil finansman ihtiyaçlarını karşılama fırsatı elde eder. Faktoring işlemi, genellikle bir faktoring şirketi ile işletme arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde gerçekleşir. Bu sözleşme, alacakların satış koşulları, komisyon oranları ve diğer önemli detayları içerir.

Faktoring Nasıl Çalışır?

Faktoring işlemi, genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

 • Satış ve Faturalandırma: İşletme, mal veya hizmetlerini müşterilere satar ve bu işlemlerin faturasını düzenler.
 • Alacakların Devri: İşletme, satış faturalarındaki alacaklarını faktoring şirketine devreder. Faktoring şirketi, işletmenin sunduğu hizmetler veya ürünler karşılığında gelecekte tahsil edeceği parayı, anında bir ödeme karşılığında devralır.
 • Nakit İşlemi: Faktoring şirketi, alacakları devraldığı anda, işletmeye belirli bir oranda nakit ödeme yapar. Bu oran, alacakların vadesine, tutarına ve risk düzeyine bağlı olarak değişebilir.
 • Tahsilat ve Komisyon: Müşterilerin borçları vadesinde faktoring şirketine ödenir. Faktoring şirketi, alacakları tahsil ettiğinde, işletmeye kalan tutarı, kesilen komisyon ve hizmet ücretlerini düşerek öder.

Faktoring Türleri

Faktoring, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı türlerde sunulabilir. En yaygın faktoring türleri şunlardır:

 • Sadece Faktoring (Talep Faktoringi): İşletme, alacaklarının belirli bir kısmını veya tamamını faktoring şirketine devreder. Faktoring şirketi, bu alacakları temsil eden faturaların tahsilatını gerçekleştirir.
 • İleri Faktoring (Uzun Dönem Faktoringi): İşletme, belirli bir süre boyunca gelecekte oluşacak alacaklarını faktoring şirketine devreder. Bu süre genellikle 6 aydan 2 yıla kadar değişebilir.
 • İhracat Faktoringi: İhracat yapan işletmelerin yabancı müşterilerinden doğan alacakları için kullanılan faktoring türüdür. İhracat faktoringi, uluslararası ticaretteki ödeme risklerini azaltmada önemli bir rol oynar.
 • Sektörel Faktoring: Belirli bir sektöre özgü ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış faktoring türüdür. Örneğin, tekstil faktoringi, inşaat faktoringi gibi.

Faktoringin Avantajları

Faktoring, işletmelere çeşitli avantajlar sağlar:

 • Nakit Akışının Hızlanması: Faktoring, işletmelerin alacaklarını hızlıca nakde çevirmesini sağlar. Bu sayede işletmeler, ödemelerin vadesini beklemeden nakit akışını düzenleyebilir ve acil finansal ihtiyaçlarına çözüm bulabilir.
 • Risk Azaltma: Faktoring şirketleri, alacak tahsilatı konusundaki riskleri işletmelerden devralır. Müşteri ödemelerinde gecikme veya tahsilat sorunları yaşandığında, işletmelerin finansal sağlığı olumsuz etkilenmez.
 • Kolay ve Hızlı Finansman: Geleneksel banka kredilerine göre faktoring, daha hızlı ve kolay bir finansman yöntemidir. İşletmeler, uzun ve karmaşık kredi başvuru süreçlerine girmeden hızlıca nakit elde edebilirler.
 • Satışların Artması: İşletmeler, nakit akışının iyileşmesiyle birlikte yeni yatırımlar yapabilir, stoklarını artırabilir ve müşteri ilişkilerini güçlendirebilir. Bunun sonucunda, satışlarında artış görülebilir.

Yorum yapın