Hareketli Ortalama Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Finansal analizlerde ve istatistiksel hesaplamalarda sıkça kullanılan bir yöntem olan “Hareketli Ortalama”, veri serilerinin düzgünleştirilmesi ve trendleri anlamada önemli bir araçtır.

Hareketli Ortalama Nedir?

Hareketli ortalama, geçmiş verilerin belirli bir süre içindeki ortalamalarının alınarak, yeni verilerin eklenmesiyle sürekli olarak güncellenen bir ortalama türüdür.

Hareketli Ortalamanın Avantajları ve Kullanım Alanları

Hareketli ortalama, finans dünyasında özellikle hisse senedi fiyatlarının analizi, ekonomik verilerin yorumlanması, trendlerin takibi gibi birçok alanda kullanılır. Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri, ani dalgalanmaların düzeltilmesi ve veri setinin daha anlaşılır hale getirilmesidir.

Hareketli Ortalama Çeşitleri

Hareketli Ortalama Nedir

, uzun vadeli trendleri belirlemede de etkilidir. Çeşitleri ise başlıca şu şekildedir;

  • Basit Hareketli Ortalama (BHO): Bu yöntemde, belirli bir dönemdeki verilerin aritmetik ortalaması alınır. Örneğin, son 5 günün kapanış fiyatlarının toplamı alınarak 5 günlük basit hareketli ortalama hesaplanır.
  • Ağırlıklı Hareketli Ortalama (AHO): Bu yöntemde, daha yakın dönemlerin verilerine daha fazla ağırlık verilir. Bu nedenle, daha yeni verilerin etkisi daha yüksektir. Ağırlıklı hareketli ortalama hesaplaması için belirli bir ağırlık faktörü kullanılır.
  • Üssel Hareketli Ortalama (ÜHO): Bu yöntemde, daha yeni verilere daha fazla ağırlık verilir, ancak ağırlık faktörleri önceki dönemlerde eksponansiyel olarak azalır. Bu sayede daha yeni verilerin etkisi daha hızlı hissedilir.

Hareketli Ortalama Hesaplama Örneği

Örnek olarak, son 10 günün kapanış fiyatlarını kullanarak bir 10 günlük basit hareketli ortalama hesaplaması yapalım:

  • Son 10 günün kapanış fiyatlarını toplayın: 100 + 105 + 110 + 115 + 120 + 125 + 130 + 135 + 140 + 145 = 1255
  • Toplamı 10’a bölerek basit hareketli ortalama hesaplayın: 1255 / 10 = 125.5

Bu durumda, son 10 günün kapanış fiyatlarının basit hareketli ortalaması 125.5 olur.

Yorum yapın