Kar Nedir?

İşletmelerin temel hedeflerinden biri, faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin giderleri karşılayacak ve kâr elde edecek düzeyde olmasıdır. Kar, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam gelirlerden, o döneme ait toplam giderlerin çıkarılması ile elde edilen finansal bir kavramdır. Kar, işletmenin performansını ölçmede ve yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Kârın Tanımı ve Özellikleri

Kar Nedir

Kar, bir işletmenin ticari faaliyetlerinden doğan gelirlerin, bu faaliyetlerin maliyetlerini aştığı durumlarda ortaya çıkar. Yani, bir işletmenin elde ettiği satış gelirleri, üretim maliyetleri, işletme giderleri, vergi gibi tüm masraflardan daha yüksekse kâr elde edilmiş olur. Eğer işletmenin giderleri gelirlerini aşıyorsa zarar söz konusu olacaktır. Karın bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Özdeğer Artışı: İşletme, ürettiği mal ve hizmetlerin değerini arttırarak kâr elde eder. Örneğin, bir üretim işletmesi ham maddeleri işleyerek daha değerli ürünlere dönüştürür ve bu süreçte kâr sağlar.
 • Belirli Bir Döneme Ait: Kâr, genellikle belirli bir dönemde elde edilen gelir ve giderlerin karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Bu dönem genellikle bir yıl olarak kabul edilir, ancak daha kısa dönemler de kullanılabilir.
 • Para Birimi İle Ölçülür: Kâr, genellikle para birimi üzerinden ifade edilir ve hesaplanır. Bu sayede farklı işletmelerin kârlılığı kolayca karşılaştırılabilir.
 • Rakamsal ve Miktar Olarak Değişkenlik: Kâr, işletmenin faaliyetlerine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı dönemlerde yüksek kâr elde edilirken, bazı dönemlerde zarar yaşanabilir.
 • Hedef ve Motivasyon Sağlar: İşletmelerin temel amacı kâr elde etmek olduğundan, kâr motivasyonu işletmelerin verimli çalışmasını sağlar.

Kârın Önemi ve İşletmelere Etkisi

Kâr, işletmeler için oldukça önemlidir ve pek çok açıdan etkisi vardır:

 • Sürdürülebilirlik: Kâr, bir işletmenin ayakta kalmasını ve uzun süreli varlığını sürdürebilmesini sağlar. Kar elde etmeyen işletmeler, faaliyetlerine devam edemeyebilir ve iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir.
 • Yatırımcı ve Ortaklara Getiri: İşletmelerin yatırımcıları ve ortakları, yatırım yaptıkları işletmeden kâr elde etmeyi beklerler. Kâr, yatırımcılara ve ortaklara getiri sağlayarak işletmenin cazibesini arttırır.
 • İstihdam Olanakları: Kâr, işletmelerin büyümesini sağlar ve yeni istihdam olanakları yaratır. Karlı işletmeler, daha fazla insana iş imkanı sunabilir.
 • Yeniden Yatırım: İşletmeler elde ettikleri kârı, yeni projelere yatırım yapmak, teknolojiyi güncellemek veya pazarlama faaliyetlerine yönlendirebilirler. Bu da işletmelerin büyümesine ve rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlar.
 • Ekonomik Büyüme: Kâr elde eden işletmeler, ekonomiye katkı sağlar ve genel ekonomik büyümeye destek olurlar.
 • Rekabetçi Avantaj: Kâr elde eden işletmeler, piyasada rekabetçi bir avantaj elde ederler. Bu avantaj, rakiplerinden bir adım önde olmalarını ve pazardaki lider konumlarını sürdürebilmelerini sağlar.

Bu Tarz makaleler için internetten para kazanma sitesine gidip, Finans, Borsa, Ekonomi, Yatırım, Hisse Senedi ve Sermayesiz Para Kazanma kategorilerine göz atabilirsiniz.

Yorum yapın