Konkordato Nedir?

Konkordato, ekonomik zorluklar yaşayan bir şirketin, iflas sürecine girmeden önce alacaklılarıyla bir anlaşma yaparak borçlarını yapılandırma yoluna gitmesini sağlayan bir hukuki düzenlemedir. Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenen konkordato, şirketlerin finansal sorunlarını çözmelerine ve iflasın getireceği olumsuz sonuçlardan kaçınmalarına yardımcı olur. Bu makalede, konkordato kavramı, süreci, türleri ve uygulanmasının ekonomiye olan etkileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Konkordato Nedir?

Konkordato, Latince kökenli bir terim olup “uyum sağlama” veya “anlaşma” anlamına gelir. Şirketlerin mali açıdan sıkıntılı bir dönemde, iflasa girmeden önce alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanır. Bu düzenleme, iflasın getireceği yıkıcı sonuçlardan kaçınmayı ve şirketin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayarak hem işletme sahiplerine hem de alacaklılara fayda sağlamayı amaçlar.

Konkordato, bir şirketin mali durumunun geçici bir darboğazdan kaynaklandığı ve uzun vadede potansiyel olarak başarılı bir şekilde işletmenin faaliyetlerini sürdürebileceği durumlar için tercih edilir. Bu sayede işletme, mali yapılanmasını gözden geçirerek tekrar karlı bir konuma gelebilir ve alacaklılarına borçlarını ödeyebilir.

Konkordato Süreci ve Türleri

Konkordato Nedir

Konkordato süreci, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bazı şartlar ve aşamalar çerçevesinde gerçekleşir. Şirketler, konkordato başvurusu için ticari mahkemeye müracaat ederler. Ancak konkordato talebinin kabul edilebilmesi için, şirketin mali durumunun iflası gerektirir nitelikte olmaması, yapılandırma planının gerçekçi ve uygulanabilir olması gerekmektedir. Konkordato, genel olarak üç farklı türde uygulanabilir:

  • Geçici Konkordato: Şirket, ticari mahkemeye müracaat ederek konkordato talebinde bulunur ve mahkeme tarafından geçici konkordato kararı alınır. Bu süreçte, şirket, alacaklılarla yapılandırma planı üzerinde müzakerelere başlar ve anlaşmaya varılıncaya kadar belirli bir süre geçici koruma altına alınır.
  • İflas Erteleme Konkordatosu: Şirket, mali durumu nedeniyle iflasın eşiğindeyse ve yapılandırma planının uzun bir süreyi kapsaması gerekiyorsa, iflas erteleme konsepti devreye girer. İflas erteleme konkordatosu, şirketin mali rehabilitasyonunu gerçekleştirmesi için daha geniş bir süre tanır.
  • Uzlaşma İcra İflas Anlaşması: Şirket, alacaklılarıyla gerçekleştirilen müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varır. Bu anlaşma doğrultusunda şirketin borçlarını taksitler halinde ödemesi ve faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılır.

Konkordatonun Ekonomiye Etkileri

Konkordato, sadece mali açıdan zor durumda olan şirketler için değil, aynı zamanda ekonomiye de etkileri olan önemli bir düzenlemedir.

  • Birincisi, konkordato sayesinde iflasın yol açacağı iş kayıplarının önüne geçilebilir. Şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi, çalışanların işlerini korumalarını sağlar ve işsizlik oranlarının artmasını engeller.
  • İkincisi, konkordato sayesinde alacaklılar, şirketin mali durumunu göz önünde bulundurarak borçlarının bir kısmını alabilmeyi tercih edebilirler. Bu, alacaklıların tamamen borçlarını kaybetmelerinin önüne geçebilir ve mali kayıplarını minimize edebilir.
  • Üçüncüsü, konkordato, ekonomideki güveni artırabilir. Şirketlerin finansal olarak güçlenmesi ve borçlarını düzenli olarak ödeyebilmesi, yatırımcıların ve tüketicilerin ekonomiye olan güvenini artırır. Bu da ekonomik büyüme ve istikrar açısından olumlu bir etki yaratır.

Yorum yapın