Kotasyon Nedir?

Günümüzde internetin yaygınlaşması ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte, çeşitli akademik, bilimsel ve araştırmalarda kaynakların doğru ve düzenli bir şekilde belirtilmesi önem kazanmıştır. Bu nedenle, akademik ve bilimsel çalışmalarda kotasyon kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Kotasyon, bir metinde kullanılan fikir, bilgi veya verilerin, alındığı kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi işlemidir.

Kotasyonun Tanımı ve Türleri

Kotasyon Nedir

Kotasyon, metinde kullanılan bilgi veya fikirlerin, alındığı kaynağın adı, yazarı, yayın tarihi gibi bilgilerle birlikte belirtilmesini ifade eder. Bu işlem, kaynaktan alıntı yapılırken doğru referansların verilmesini sağlayarak, akademik dürüstlüğü ve bilimsel geçerliliği korur. Aynı zamanda, metinde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve okuyucuların kaynaktaki orijinal metne ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılır. Kotasyonlar, kullanıldıkları yere göre farklı biçimlerde yapılabilir:

  • Alıntı İçeren Kotasyon: Metinde doğrudan alıntı yapılan ifadelerin, tırnak işaretleri içerisinde belirtilmesi şeklinde gerçekleşir.
  • Parantez İçeren Kotasyon: Alıntı yapılan ifadenin ardından parantez içerisinde yazarın adı, yayın yılı ve sayfa numarasının yer aldığı tarzda yapılır (örn. Smith, 2010, s. 25).
  • Dipnot veya Kaynakça Biçiminde Kotasyon: Alıntı yapılan kaynaklar, metnin sonunda yer alan dipnotlar veya kaynakça bölümünde ayrıntılı şekilde verilir.

Yorum yapın