SPK Nedir, Yetkileri Nelerdir?

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), Türkiye’de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen, sermaye piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamakla görevli bir kamu kurumudur. Türkiye’de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyet gösteren SPK, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunarak yatırımcıların haklarını korumak ve sermaye piyasalarının düzenli ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

SPK’nın Görev ve Yetkileri

SPK’nın temel görev ve yetkileri şunlardır:

 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulanmasını sağlamak ve geliştirmek,
 • Sermaye piyasalarını düzenlemek, denetlemek ve gözetim altında tutmak,
 • Sermaye piyasalarının etkin, şeffaf ve adil bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ve işlem görmesine ilişkin izin ve onayları vermek,
 • Yatırımcıların korunmasına yönelik tedbirler almak ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 • Sermaye piyasalarına ilişkin suçlar ve suçlarla mücadele etmek,
 • Sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler yapmak ve mevzuatı güncellemek,
 • Kurumsal yönetim prensiplerini geliştirmek ve uygulamak.

SPK’nın İşleyişi

SPK, başkan ve üyelerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Başkan ve üyeler, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görev süreleri belirlenir. Yönetim kurulu, sermaye piyasalarının etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumak için düzenlemeler yapar ve denetim faaliyetlerini yürütür.

SPK’nın Faaliyet Alanları

SPK Nedir, Yetkileri Nelerdir

SPK’nın faaliyet alanları oldukça geniştir. Bunlar arasında hisse senetleri, tahvil ve bonolar, yatırım fonları, emeklilik fonları, portföy yönetimi şirketleri, yatırım danışmanlığı hizmetleri, türev araçlar gibi birçok sermaye piyasası aracı ve kurumu bulunmaktadır. SPK, bu araç ve kurumların ihraç edilmesi, işlem görmesi, halka arz edilmesi, kurallarının belirlenmesi ve denetlenmesi gibi konularda yetkilidir.

SPK’nın Yatırımcılar İçin Önemi

SPK’nın varlığı ve faaliyetleri, sermaye piyasalarına yatırım yapan bireyler ve kurumlar için büyük önem taşır. SPK’nın düzenlemeleri ve denetimleri sayesinde yatırımcılar, sermaye piyasalarında işlem yaparken güvenilir bir ortamda hareket edebilirler. Aynı zamanda SPK, yatırımcıların bilinçlenmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenler, yatırımcıların riskleri anlamasına ve doğru yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Sermaye piyasaları, ekonomilerin işleyişinde önemli bir rol oynayan ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli araçlardır. Türkiye’de bu piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi SPK’ya aittir. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan ve sermaye piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamayı hedefleyen bağımsız bir kamu kurumudur.

SPK’nın Tarihçesi ve Kuruluş Amacı

SPK, Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimini teşvik etmek ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Kurulduğu tarihten günümüze kadar sermaye piyasalarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayarak görev ve yetkilerini sürekli olarak güncellemiştir. SPK’nın temel amacı, sermaye piyasalarında şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlamak, yatırımcıların güvenini kazanmak ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

SPK’nın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

SPK’nın temel görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yatırımcıların Korunması: SPK, yatırımcıların haklarını koruyarak, sermaye piyasalarında adil ve şeffaf bir ortamın oluşmasını sağlar. Yatırımcıların bilinçlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler.
 • Kurumsal Yönetim Prensiplerini Uygulamak: Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması ve uygulanmasında aktif rol oynar. Şirketlerin yönetim anlayışını geliştirir ve şirketlerin yönetim kalitesini artırmaya çalışır.
 • Sermaye Piyasalarına İlişkin Suçlarla Mücadele: SPK, sermaye piyasalarına yönelik suçlarla mücadele eder ve cezai yaptırımları uygular. İlgili kişilerin sermaye piyasası araçlarını ve sistemi kötüye kullanmasını engellemeye çalışır.

SPK’nın Düzenlediği Finansal Araçlar

SPK, sermaye piyasalarında çeşitli finansal araçların düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlar. Bunlar arasında:

 • Hisse Senetleri: Şirketlerin ortaklarına sermaye paylarını belgeleyen kıymetli evraklardır. SPK, hisse senetlerinin ihracı, halka arzı ve işlem görmesi süreçlerini denetler.
 • Tahvil ve Bonolar: Şirketlerin ve devletin borçlanma araçlarıdır. SPK, tahvil ve bono ihracı ve işlem görmesi için gerekli izinleri verir ve denetler.
 • Yatırım Fonları: Yatırımcıların paralarını bir araya getirerek çeşitli enstrümanlara yatırım yapmalarını sağlayan araçlardır. SPK, yatırım fonlarının kurulmasını ve işlemesini düzen

Yorum yapın