Sübvansiyon Nedir, Amaçları ve Türleri Nelerdir?

Kamu politikalarının bir parçası olarak ekonomik, sosyal veya çevresel hedeflere ulaşmak için kullanılan bir destek mekanizması olan sübvansiyon, belirli sektörleri veya bireyleri finansal olarak desteklemeyi amaçlar.

Sübvansiyon Nedir?

Devlet veya diğer kamu kurumları tarafından sağlanan sübvansiyonlar, belirli ekonomik faaliyetleri teşvik etmek, belirli ürün ve hizmetlerin üretimini artırmak, halkın refahını artırmak veya çevresel sürdürülebilirliği sağlamak gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.

Sübvansiyonların Amaçları

Sübvansiyon Nedir

Subvansiyonların amaçları, ekonomik veya sosyal hedefleri gerçekleştirmek için hükümetler veya diğer kuruluşlar tarafından verilen finansal desteklerdir. Bu amaçlar genellikle şunları içerebilir:

 • Ekonomik Büyümeyi Desteklemek: Sübvansiyonlar, ekonomide belirli sektörlerin veya endüstrilerin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bu, yatırımları artırarak, istihdam yaratmaya ve ekonomik faaliyetleri canlandırmaya yardımcı olur.
 • Fiyat Stabilitesini Sağlamak: Bazı temel mal ve hizmetlerdeki fiyat dalgalanmalarını önlemek için sübvansiyonlar kullanılabilir. Örneğin, tarım ürünlerinde veya enerji fiyatlarında sübvansiyonlar, tüketici fiyatlarını sabit tutmaya yardımcı olabilir.
 • Yoksulluğu Azaltmak: Sosyal sübvansiyonlar, düşük gelirli veya dezavantajlı gruplara yönelik olarak tasarlanır. Bu tür sübvansiyonlar, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve yoksulluk seviyelerini azaltmak için kullanılabilir.
 • Teknolojik İlerlemeyi Desteklemek: Yenilikçi teknolojileri teşvik etmek ve araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmaları finanse etmek için sübvansiyonlar sağlanabilir. Bu, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasını hızlandırabilir ve rekabetçi bir ekonomi yaratılmasına katkı sağlayabilir.
 • Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak: Çevre dostu teknolojileri ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla çevresel sübvansiyonlar verilebilir. Örneğin, yenilenebilir enerji projelerine yönelik teşvikler çevresel sürdürülebilirliği artırabilir.

Sübvansiyon Türleri

Subvansiyonlar, hükümetler veya diğer kurumlar tarafından belirli ekonomik veya sosyal hedeflere ulaşmak için verilen finansal destek veya teşviklerdir. Sübvansiyonlar, belirli sektörleri, ürünleri veya hizmetleri desteklemek, rekabet gücünü artırmak, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek veya sosyal refahı artırmak gibi farklı amaçlarla uygulanabilir. Sübvansiyon türleri, farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir:

 • Doğrudan Nakit Transferleri: Yoksul ailelere doğrudan nakit yardımı şeklinde sağlanan sübvansiyonlardır. Bu tür sübvansiyonlar, sosyal güvenlik sistemleri aracılığıyla veya özel programlarla gerçekleştirilebilir.
 • Fiyat Sübvansiyonları: Belirli mal ve hizmetlerin fiyatlarını düşürmek veya sabitlemek için uygulanan sübvansiyon türüdür. Bu tür sübvansiyonlar, gıda ürünleri, enerji, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarda kullanılabilir.
 • Üretim Sübvansiyonları: Belirli sektörlerin veya endüstrilerin üretimini teşvik etmek için kullanılır. Bu tür sübvansiyonlar, ihracatı artırmak veya yerel üretimi desteklemek amacıyla verilebilir.
 • İhracat Sübvansiyonları: Ürünlerin yurtdışında satışını artırmak için ihracatçılara sağlanan teşviklerdir. Bu tür sübvansiyonlar, rekabetçi olmayan üreticileri desteklemek ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için kullanılabilir.
 • Çevresel Sübvansiyonlar: Çevresel koruma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kullanılan teşviklerdir. Yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği önlemleri ve atık yönetimi gibi çevre dostu uygulamaları teşvik etmek için kullanılabilir.

Sübvansiyonların Avantajları ve Dezavantajları

Sübvansiyonlar, belirli ekonomik veya sosyal hedeflere ulaşmak için etkili bir araç olabilir, ancak bazı avantajlar ve dezavantajlar da beraberinde gelir:

Avantajlar:

 • Ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ve istihdamı artırabilir.
 • Yoksulluk ve sosyal eşitsizlikleri azaltmada etkili olabilir.
 • Temel mal ve hizmetlerin erişilebilirliğini artırabilir.
 • Teknolojik ve çevresel ilerlemeyi teşvik edebilir.
 • Rekabet gücünü artırabilir ve endüstrileri destekleyebilir.

Dezavantajlar:

 • Sübvansiyonların maliyeti, kamu maliyesini zorlayabilir.
 • Sübvansiyonlar, bazı endüstrilerin rekabet gücünü azaltarak verimliliği düşürebilir.
 • Yanlış tasarlanmış sübvansiyonlar, kaynak israfına yol açabilir ve dolaylı maliyetlere neden olabilir.
 • Bazı sübvansiyonlar, hedeflenen faydaları elde etmekte yetersiz kalabilir ve kötüye kullanıma açık olabilir.

Yorum yapın