Türev Piyasası Nedir?

Türev piyasası, finansal varlıkların veya ürünlerin gelecekteki fiyat hareketlerine yönelik alım satım işlemlerinin yapıldığı bir piyasadır. Bu tür finansal araçlar, temel olarak bir dayanak varlığın (örneğin, hisse senedi, döviz, emtia) fiyat hareketlerinden türetilir ve bunların değerleri dayanak varlıklarının değerlerine bağlıdır.

Türev Piyasası Nedir?

Bu piyasalar, yatırımcılara riskten korunma, spekülasyon ve arbitraj fırsatları sağlar. Bu makalede, türev piyasaların ne olduğunu, türlerini, işleyişini ve avantajlarını ele alacağız.

Türev Piyasaların Türleri

Türev Piyasası Nedir

Türev piyasalar, çeşitli türev enstrümanların işlem gördüğü finansal piyasalardır. Bu türev enstrümanlar, temel varlıkların değerine dayalı olarak türetilmiş finansal sözleşmelerdir. Türev piyasalar, farklı amaçlarla kullanılan çeşitli enstrümanlara ev sahipliği yapar. İşte türev piyasaların temel türleri:

 • Vadeli İşlemler Piyasası: Vadeli işlemler, belirli bir tarihte gelecekteki bir varlığın alım satımının yapılması için düzenlenen sözleşmelerdir. Sözleşmeler, dayanak varlığın fiyatı, miktarı, teslimat tarihi ve yerini belirler. Vadeli işlemler, fiyat dalgalanmalarına karşı korunma ve spekülasyon amaçlı kullanılır.
 • Opsiyon Piyasası: Opsiyonlar, dayanak varlığın belirli bir fiyattan satın alınmasını (alım opsiyonu) veya satılmasını (satım opsiyonu) sağlayan sözleşmelerdir. Opsiyonlar, yatırımcılara piyasa oynaklığına karşı korunma, gelir elde etme ve portföy yönetimi gibi avantajlar sunar.
 • Swap Piyasası: Swaplar, farklı türdeki iki taraflı sözleşmelerdir ve genellikle faiz oranları, döviz kurları veya emtia fiyatları gibi değişkenleri içerir. Swaplar, iki taraf arasında riskleri paylaşma ve farklı piyasalarda faydalar elde etme amacıyla kullanılır.

Türev Piyasaların İşleyişi

Türev piyasalar, borsalarda veya tezgah üstü (OTC) olarak işlem görebilir. Borsalarda işlem gören vadeli işlemler ve opsiyonlar, standardize edilmiş sözleşmeler şeklinde işlem görürken, tezgah üstü piyasalarda işlem gören ürünler, taraflar arasında özelleştirilmiş anlaşmalara dayanmaktadır. Türev piyasaların işleyişi genellikle şu adımları içerir:

 • Piyasa Katılımcıları: Türev piyasalar, bireyler, kurumlar, bankalar ve spekülatörler gibi çeşitli katılımcıları içerir. Bu katılımcılar, kendi amaçlarına yönelik olarak türev ürünlerini alıp satarlar.
 • Dayanak Varlık Belirleme: Türev ürünlerin değeri, dayanak varlığın fiyat hareketlerine bağlı olduğundan, ilk adım dayanak varlığın belirlenmesidir. Hisse senetleri, döviz çiftleri, faiz oranları ve emtialar gibi birçok varlık dayanak olarak kullanılabilir.
 • Sözleşme Şartları Belirleme: Türev sözleşmelerin şartları belirlenir. Bu şartlar, sözleşme büyüklüğü, vade tarihi, fiyat adımı ve piyasa düzenlemelerini içerir.
 • Alım Satım İşlemleri: Yatırımcılar, türev piyasalar üzerinde dayanak varlıkla ilgili alım satım işlemlerini gerçekleştirirler. Alıcı ve satıcılar arasında işlemler, borsa aracılığıyla veya tezgah üstü piyasalarda gerçekleşebilir.
 • Takas ve Hesaplaşma: Bir türev işlem yapıldığında, sözleşmenin vadesi geldiğinde taraflar arasında takas ve hesaplaşma gerçekleşir. Bu süreç, işlem yapılan varlığın fiziksel teslimatını içermeyebilir, genellikle nakdi olarak uzlaşma sağlanır.

Türev Piyasaların Avantajları

Türev piyasalar, finansal enstrümanların değerlerinin temel varlıklara dayalı olarak türetilmesine ve ticaretine olanak tanıyan finansal piyasalardır. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, swaplar ve forward sözleşmeleri gibi türev enstrümanlar, yatırımcılara bir dizi avantaj sunar. İşte türev piyasaların avantajları:

 • Riskten Korunma: Yatırımcılar, türev piyasalarda fiyat dalgalanmalarına karşı korunabilirler. Özellikle şirketler, belirli bir mal veya hizmetin gelecekteki fiyatlarını sabitleyerek işletme risklerini azaltabilirler.
 • Likidite ve Esneklik: Türev piyasalar, yüksek likidite sağlar ve yatırımcılara farklı varlık sınıflarında işlem yapma esnekliği sunar.
 • Spekülasyon: Yatırımcılar, gelecekteki fiyat hareketlerine yönelik spekülasyon yaparak kar elde etme fırsatı bulabilirler.
 • Arbitraj: Farklı türev piyasaları arasında fiyat farkları oluşabilir, bu durumda yatırımcılar arbitraj yaparak risksiz kar elde edebilirler.
 • Portföy Yönetimi: Türev ürünler, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme ve risk yönetimi yapma imkanı verir.

Yorum yapın